Wat is een autonoom PV-systeem ?

Bij een autonoom systeem is er geen aansluiting op het openbare elektriciteitsnet. De geproduceerde stroom wordt opgeslagen in accu’s. Deze accu’s zijn relatief duur maar ideaal geschikt voor afgelegen gebieden waar geen netaansluiting voorhanden is of waar een aansluiting te duur zou uitvallen tegenover de elektriciteitsbehoefte. Bvb in ontwikkelingslanden of dichter bij huis : straatverlichtingen, verlichte verkeersborden, parkeerautomaten,…