Veelgestelde Vragen

Sunpower Zonnepanelen

Er zijn een aantal belangrijke technische verschillen tussen SunPower Performance zonnepanelen en conventionele panelen, waaronder het design en de layout van de zonnecellen, het geleidende materiaal dat gebruikt wordt en de elektrische architectuur – die samen de betrouwbaarheid, prestatie en uitstraling van Performance-panelen verbeteren.

Om iets meer in te gaan om de technische details, we snijden eerst elke SunPower Performance-zonnecel in zes stroken en leggen ze als shingles neer om een “hypercel” te maken. Deze single-hypercel maakt het mogelijk om meer zonnecelgebied te maken op elk paneel, waarmee de stroomopbrengst en efficiency wordt verhoogd. Ten tweede zijn Performance-cellen verbonden met een geleidende lijm afkomstig uit de luchtvaartindustrie waardoor meervoudige en redundante paden ontstaan voor energiestromen. Zo kunnen we de geleidende stroken en soldeerpunten aan de voorzijde weglaten zoals die in conventionele cellen zitten waardoor het actieve celgebied wordt beperkt en verminderd in de tijd, wat leidt tot celstoringen en stroomtekorten. Tenslotte hebben SunPower Performance-panelen een unieke parallelle circuitarchitectuur die stroomverlies in schaduw en bij vervuiling significant beperkt. Het resultaat is een superieur shingle-paneel samengesteld uit standaard cellen, die conventionele panelen verslaan op het gebied van efficiency, prestatie en betrouwbaarheid.

SunPower® Performance zonnepanelen maken gebruik van zeer efficiënte mono PERC-cellen, in tegenstelling tot SunPower’s eigen achterzijde-contacttechnologie die is ontwikkeld voor onze Maxeon-panelen.

Wij hebben de Performance zonnepanelen gemaakt voor hoge betrouwbaarheid, hoge efficiency en laag verlies—waarmee ongeveer 32% meer stroom kan worden opgewekt in den vast gebied in de eerste 25 jaar van de levensduur in vergelijking met conventionele panelen.

Kosten variëren van project tot project. Performance-panelen hebben een prijs die concurrerend is met conventionele panelen. Daarnaast profiteren Performance-panelen van de vele materialen en processen die gebruikt zijn voor de productie van bijna 25 miljoen Maxeon-panelen, en leveren ze dezelfde vertrouwde SunPower-kwaliteit en -betrouwbaarheid.

Zonnepanelen

Wattpiek is het normvermogen dat onder standaardtestomstandigheden (1.000 W/m² instraling, 25°c paneeltemperatuur, lichtspectrum AM 1,5) bereikt wordt. Wp duidt het hoogste vermogen aan dat een paneel onder deze omstandigheden kan produceren. Een paneel van 100 Wp kan dus onder ideale omstandigheden 100 Watt opleveren.

Doorgaans is er geen bouwvergunning vereist, tenzij er specifieke verkavelingsvoorschriften gelden. Inlichtingen hierover kunnen opgevraagd worden bij de Stedenbouwkundige Dienst van uw gemeente.

Als richtlijn geldt in België een opbrengst van 850 kWh per jaar per 1.000 Wp geïnstalleerd vermogen.
De exacte opbrengst hangt natuurlijk af van de oriëntatie van de installatie, de hellingshoek van het dak en de hoeveelheid instraling.

Voor zonnepanelen gaat men tegenwoordig uit van een levensduur van minimaal 25 jaar.

Een netgekoppeld PV-systeem is op het openbare elektriciteitsnet aangesloten, zodat de geproduceerde elektriciteit in het net gevoed kan worden. Doordat het systeem de opgewekte elektriciteit teruglevert aan het elektriciteitsnet is geen medium voor opslag nodig, zoals bijvoorbeeld een accu.

Bij een autonoom systeem is er geen aansluiting op het openbare elektriciteitsnet. De geproduceerde stroom wordt opgeslagen in accu’s. Deze accu’s zijn relatief duur maar ideaal geschikt voor afgelegen gebieden waar geen netaansluiting voorhanden is of waar een aansluiting te duur zou uitvallen tegenover de elektriciteitsbehoefte. Bvb in ontwikkelingslanden of dichter bij huis : straatverlichtingen, verlichte verkeersborden, parkeerautomaten,…

Een netgekoppeld systeem werkt niet zodra ‘het net’ uitvalt : de omvormer zal automatisch uitschakelen en geen elektriciteit meer aan het openbare elektriciteitsnet leveren, dit is vooral uit veiligheidsoverwegingen. Bij autonome systemen is dat anders : deze zijn immers ontwikkeld om te werken zonder een koppeling aan het openbare elektriciteitsnet.

Zonnepanelen wekken niet alleen elektriciteit op bij ‘volle zon’, het gaat erom dat ‘zonlicht’ op de zonnepanelen valt. Dus ook bij bewolking wordt nog steeds zonnestroom opgewekt.

Wanneer we de opgewekte stroom niet direct verbruiken, wordt deze in het net gevoed en draait de kWh-teller achteruit. Deze stroom wordt dan vergoed aan het geldende dagtarief. Dus terwijl u geniet van uw zomervakantie, blijven uw panelen verder geld verdienen…

Omdat er geen onderhoudsintensieve onderdelen aanwezig zijn, is er doorgaans nauwelijks onderhoud noodzakelijk. Een jaarlijkse schoonmaakbeurt is voldoende.

Een PV-systeem verhoogt niet de kans op een directe blikseminslag. De kans is echter groter dat de installatie door een inslag in de buurt wordt ontregeld door overspanning. Daarom wordt in de omvormer een overspanningafleider ingebouwd.

Het dak moet zo weinig mogelijk beschaduwd zijn door gebouwen, schoorstenen, bomen,…
De oriëntatie is idealiter op het zuiden gericht. Ook platte daken zijn geschikt, hierbij wordt gebruik gemaakt van speciale frames.

Er zijn een aantal belangrijke technische verschillen tussen SunPower Performance zonnepanelen en conventionele panelen, waaronder het design en de layout van de zonnecellen, het geleidende materiaal dat gebruikt wordt en de elektrische architectuur – die samen de betrouwbaarheid, prestatie en uitstraling van Performance-panelen verbeteren.

Om iets meer in te gaan om de technische details, we snijden eerst elke SunPower Performance-zonnecel in zes stroken en leggen ze als shingles neer om een “hypercel” te maken. Deze single-hypercel maakt het mogelijk om meer zonnecelgebied te maken op elk paneel, waarmee de stroomopbrengst en efficiency wordt verhoogd. Ten tweede zijn Performance-cellen verbonden met een geleidende lijm afkomstig uit de luchtvaartindustrie waardoor meervoudige en redundante paden ontstaan voor energiestromen. Zo kunnen we de geleidende stroken en soldeerpunten aan de voorzijde weglaten zoals die in conventionele cellen zitten waardoor het actieve celgebied wordt beperkt en verminderd in de tijd, wat leidt tot celstoringen en stroomtekorten. Tenslotte hebben SunPower Performance-panelen een unieke parallelle circuitarchitectuur die stroomverlies in schaduw en bij vervuiling significant beperkt. Het resultaat is een superieur shingle-paneel samengesteld uit standaard cellen, die conventionele panelen verslaan op het gebied van efficiency, prestatie en betrouwbaarheid.

SunPower® Performance zonnepanelen maken gebruik van zeer efficiënte mono PERC-cellen, in tegenstelling tot SunPower’s eigen achterzijde-contacttechnologie die is ontwikkeld voor onze Maxeon-panelen.

Wij hebben de Performance zonnepanelen gemaakt voor hoge betrouwbaarheid, hoge efficiency en laag verlies—waarmee ongeveer 32% meer stroom kan worden opgewekt in den vast gebied in de eerste 25 jaar van de levensduur in vergelijking met conventionele panelen.

Kosten variëren van project tot project. Performance-panelen hebben een prijs die concurrerend is met conventionele panelen. Daarnaast profiteren Performance-panelen van de vele materialen en processen die gebruikt zijn voor de productie van bijna 25 miljoen Maxeon-panelen, en leveren ze dezelfde vertrouwde SunPower-kwaliteit en -betrouwbaarheid.

Load More

Mail ons !
Volg ons op LinkedIn
Volg ons op Facebook