De PV-oplossing van SolarEdge

Tot 25% meer energieopbrengst per PV-paneel
SolarEdge Omvormer
MAXIMAAL VERMOGEN UIT ELK ZONNEPANEEL

In een PV systeem heeft elk zonnepaneel een eigen MPP punt. Bij een standaard omvormer worden deze zonnepanelen in serie geschakeld. Bij een plotse verandering door bijvoorbeeld vervuiling (vogelpoep, bladval, schaduw, vervuiling) zal dit zwakkere paneel de prestatie van alle andere panelen in deze string beïnvloeden. Met SolarEddge heb je dit probleem niet! Met SolarEdge produceert elk paneel maximaal energie en wordt vermogensverlies voorkomen.

SUNPOWER EN SOLAREDGE = DE IDEALE BETROUWBARE COMBINATIE

SunPower zonnepanelen hebben een positieve vermogensgarantie tot 5%. Een SunPower 327 wp paneel kan dus in realiteit een nominale waarde hebben van 343 wp! Met een standaard seriegeschakeld paneel verdwijnt deze gratis meerwaarde in het niets. De omvormer zoekt namenlijk het MPPpunt van de string.

OPVOLGING RENDEMENT PER PANEEL

SolarEdge maakt het mogelijk dat je elk paneel afzonderlijk kunt monitoren. SolarEdge in combinatie met SunPower is absoluut een meerwaarde : SunPower is het enige paneel op de markt dat 25 jaar product en vermogensgarantie biedt. Met SolarEdge kan je dit perfect opvolgen!

MEER MOGELIJKHEDEN OP HET DAK

Solaredge optimizers kunnen binnen eenzelfde string in verschillende oriëntaties en hellingen geplaatst worden.

GARANTIES

SolarEdge geeft standaard reeds 12 jaar productgarantie op de omvormer en 25 jaar productgarantie op de optimizers! Voor een lage meerprijs kan er ook 25 jaar garantie bekomen worden op de omvormer. SolarEdge garantieverlenging + SunPower panelen = een voorschot op 25 jaar gratis energie.

SUPERIEURE VEILIGHEID

SolarEdge zal automatisch afschakelen als de netstroom uitstaat. M.a.w er zal geen gelijkstroom meer zijn op de zonnepanelen. Dit zorgt voor een extra veiligheid voor het reinigen van de zonnepanelen of voor brandweerlui.

DOOR SOLAREDGE POWEROPTIMIZERS AAN TE SLUITEN OP ZONNEPANELEN WORDEN DE PANELEN INTELLIGENTER EN PRODUCEREN ZE MEER VERMOGEN

Solaredge Power Optimizer

Documentatie

Sunpower Zonnepanelen

Terug naar Sunpower Zonnepanelen