Wat is een netgekoppeld PV-systeem ?

Een netgekoppeld PV-systeem is op het openbare elektriciteitsnet aangesloten, zodat de geproduceerde elektriciteit in het net gevoed kan worden. Doordat het systeem de opgewekte elektriciteit teruglevert aan het elektriciteitsnet is geen medium voor opslag nodig, zoals bijvoorbeeld een accu.